Eit spelemannslag vert til.........

Eit spelemannslag vert til.........

Dette er historia om då folkemusikken kom til Herøy.

Det heile starta hausten 1991 då Andrine Longva Kopperstad tok til som fiolinlærar ved Herøy Musikkskule. Ho starta opp med 12 elevar i ulike aldrar, 7 av dei hadde spelt før. Etter få veker følte Andrine behovet for eit samspeltilbod, og med rektor Robert Skeide si velsigning danna ho spelemannslaget Havella. Rektoren sjølv leitte fram kontrabassen, og i desember var det unge juniorlaget klar for opptreden.

Litt om bakgrunnen til Andrine.

Ho er fødd i Tresfjord i 1970, og som 5-åring tok ho til på fela med Henry Vike som lærar. I vidare opplæring var det Henry og Olav P. Hjelvik som veksla på å vere læremeistrar for Andrine og veninna hennar Sandra Ida Beate Moen. Ei kort periode hadde dei Leif Nilsen som lærar.
Dei fekk tidleg vere med i Romsdal spelemannslag.
Dei to unge Tresfjordjentene fekk opptre mykje og reise rundt på kappleikar og orkesterseminar.
 Midt på 80-talet danna Olav P. eit juniorlag på Vestnessida av romsdalsfjorden, som gjekk til topps på Landskappleiken i Sogndal 1987. Dette laget heiter i dag Dåm og Drag. Andrine var med her til 1992.      

                                                                                                   
Romsdal Spelemannslag på kappleik i Volda, 1978. Andrine framme til venstre og Sandra til høgre
Romsdal Spelemannslag på kappleik i Volda, 1978
Andrine framme til venstre og Sandra til høgre.

 

Eit lag i vekst ………

Etter eit år med samspel og ulike opptredenar på kommunestyremøte, elevkonsertar og institusjonsspeling vart elevtalet dobla, og Herøy musikkskule hadde no plutseleg 25 fiolinelevar!
Det sosiale stod høgt i kurs, og populariteten til det nye tilbodet  ga god ”medvind”. Spelemannslaget stifta eige styre og melde seg inn i Landslaget for spelemenn. Med musikkskulen i ryggen kunne Spelemannslaget Havella sitt unge lag reise på Fylkeskappleik.
I 1993 deltok Havella med ”rallarhattar” på Ungdommens kulturmønstring, og gjekk vidare til Fylkesmønstring på Tingvoll.
Miljøet i laget vaks seg stadig sterkare etterkvart som vi deltok på ulike arrangement. Ikkje minst vart miljøet rundt laget med foreldre og søsken som ei stor familie. Dette gav identitet!

 Utfordringar

Stadig nye fiolinistar kom til. På det meste var vi opp i 38 elevar i Herøy. No kom utfordringa med å gi dei eldste vidare inspirasjon samt skape samspeltilbod for dei minste. Eit rekruttlag løyste problemet.  Nye arrangement av ma  Geir Egil Larsen, gjorde det lettare å integrere dei små. Lausstrengkomp vart mykje nytta. Kollega i musikkskulen, Nasko Nikolaev, vart med som instruktør til trekkspelarane. Vi hadde øvingshelg der dei eldste fekk vere instruktørar for dei yngste. Dette var populært. Det vart også henta inn instruktørar frå andre spelemannslag. Nye ansikt gav inspirasjon.
Andrine reiste etterkvart også til nabokommunen Sande og hadde fiolinelevar der. Og dit kom det også barn frå Vanylven kommune og ville lære seg å spele fele. Det toppa seg med aktivitet og elevtal i 1996! Undervisning over kommunegrensene vart vel mykje då Andrine og Oddmun ”langs med” hadde fått  ei jente i 1990 ein gut i 1993 ein gut til i 1997 og til slutt ei jente i 2000.


Meir samspel…..

Eit interkommunalt orkestersamarbeid mellom kommunane Herøy, Sande, Ulstein og Hareid vart starta opp, og  nokre av våre ville vere med der. Nadia Demirova og Andrine  samarbeidde om dette og Nils Ertesvåg dirigerte. Havella øvde to tirsdager i månaden, rekruttane ein tirsdag, og ein tirsdag i månaden reiste vi til Ulsteinvik på orkesterøving i ”Ytre strøk”. Dette fungerte godt ei stund, vi reiste til og med på stor utanlandstur til Bulgaria i 1996. Samarbeidet rann litt ut i sanden etterkvart, og herøyværingane synest det vart litt mykje med to samspeltilbod. Vi trekte oss attende til folkemusikken vår, men sat att med  fine opplevingar.

Fylkeskappleikar og ein Landskappleik………

Å ha noko å øve fram mot er viktig, og den årlege Fylkeskappleiken har  gitt mykje til miljøet vårt. Foreldregruppa rundt Havella har vore fantastiske, og vi har aldri måtte mase for å få med dei vaksne på kappleiksturane rundt om i fylket. Vi har lagt stor vekt på samhaldet, det å vere ilag, maten, ferjeturane ……og ikkje minst sett til at alle har det bra. Med det sosiale på plass, kjem spelegleda, og vi har alltid vore godt nøgde når vi reiser heim til Herøy. I 1998 drista vi oss til å reise til Kongsberg på Landskappleik, men det vart ikkje den store opplevinga. Ikkje budde vi samla, vi enda opp langt nede på resultatlistene, og følte oss rett og slett litt vekkomne. Det har vore lite snakk om denne turen i etterkant.

Suksessen i Herøy………

Dei unge spelarane i Havella har hatt mange speleoppdrag. Vi har spelt på basarar, årsmøter, seinfredager, bunadseilas med hurtigruta, jubileumsfestar, Landsstemne for Kystens Historie, Herøystemner, samarbeid med korps, førjulskonsertar, opning av Fylkesmønstring i Herøy, elevkonsertar, Gudstenester, friluftsgudstenester, institusjonar, vi har representert kommuna utad i ulike høve og mykje, mykje meir………..
I 1999 fekk Havella med dei unge utøvarane Herøy kommune sin Kulturpris !

Om framtida……..

Det hadde vore kjekt å utvida tilbodet i spelemiljøet vårt til å femne om dans og vokal folkemusikk også. Om lag 10 jenter frå Herøy fylgde folkedansprosjektet ”Snu nordvest” der dei lærte seg ulike bygdedansar. Vi skulle gjerne ha fått nytta ekspertisen til desse ungdommane !
Eit mål er sjølvsagt også å få behalde alle havellene etterkvart som dei vert vaksne, og kunne stille med eit seniorlag permanent. Vi er i alle fall evig takknemleg for all støtta vi har fått frå Herøy Kulturskule som har lagt til rette slik at folkemusikk har vorte  eit attraktivt speletilbod i kommuna vår.

 

Bilder