Lenker

Norske folkemusikksider:

Landslaget for spelemenn     www.folkemusikk.no

Norsk Folkemusikk og Danselag    www.nfd.no

Norsk folkemusikkformidling   www.folkogdans.no

Folkedans  www.folkedans.com

Landskappleiken.no   www.landskappleiken.no

Landsfestivalen   www.landsfestivalen.no

Norsk Musikkinformasjon    www.mic.no

Rådet for folkemusikk og folkedans   www.rff-sentret.no

Folkemusikkarkivet.net   www.folkemusikkarkivet.net

Norsk Folkemusikksamling    www.hf.uio.no/imv/om-instituttet/nfs/

 

Andre lag i Møre og Romsdal:

Nordmøre Spel og dansarlag  www.nordmore-spelogdans.com

Spelemannslaget Dåm og drag  www.geocities.com/damogdrag 

Romsdal Spelemannslag

Ålesund Spelemannslag

Rauma Spelemannslag

 

Bilder